Len jedenkrát počas sezóny

Splav najkrajšieho úseku Prielomu Hornádu v Slovenskom raji

Splav Prielomu Hornádu v máji 2023

Rieka Hornád pramení v severovýchodnom okraji Nízkych Tatier a po viac ako 30 km sa dostáva na okraj Slovenského raja pri Hrabušiciach. Po krátkej meandrovitej časti rieka opúšťa Hornádsku kotlinu a vstupuje do svojej najkrajšej časti - Prielom Hornádu. Hornád sa tu prediera dnom hlbokého vápencového kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinkársky na celom Slovensku. 

Splav Prielomu Hornádu je naplánovaný so začiatkom pri Hrabušickom mýte. Plaviť sa budeme cez Hrdlo Hornádu pri Podlesku. Malú prestávku si spravíme pri Letanovskom mlyne a Kartuzianskom moste a splav nakoniec ukončíme v chatovej oblasti Čingov. Splav Hornádu bude trvať približne 3-4 hodiny podľa aktuálneho vodného stavu, plynulosti plavby celej skupiny a pod.  Obtiažnosť rieky je do WWII+, čo znamená niečo medzi splavom a ľahším raftingom. Splavovať budeme na dvojmiestnych nafukovacích kanoe. Na bezpečnosť budú dohliadať skúsení inštruktori.

Splav rieky Hornád vedie cez lúky a po Hrdlo Hornádu výrazne meandruje. Neskôr sa rieka vnára do masívu Slovenského raja, kde už nie je možnosť predčasne ukončiť splav. Úsek rieky sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, preto tu platia prísne pravidlá ako napríklad vystupovať na brehy rieky na iných ako oficiálnych miestach výstupu.

Termín splavu 19.-21.máj 2023

Piatok 19.5. / 14:00
Sobota 20.5. / 08:00
Sobota 20.5. / 14:00
Nedeľa 21.5. / 08:00

Splav Prielomu Hornádu je povolený pri minimálnej vodnej hladine 70cm.
Aktuálny vodný stav rieky Hornád: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all&station_id=8390

Splavujeme len raz počas sezóny

Splav najkrajšieho úseku Hornádu v Slovenskom raji. 

 
splav s inštruktormi
zapožičanie kompletnej vodáckej výstroje
preprava vodičov po splave

*Doprava: doprava vodičov (pred splavom si vozidlá presuniete do cieľa a naše vozidlo vyvezie šoférov opať na štart etapy)

Cena nezahŕňa: poplatok za vstup do Národného parku (10 EUR/osoba - platba na mieste), poistenie, parkovné.

Požiadavky na účastníkov: vek min.15 rokov v sprievode zákonného zástupcu, plavec.