Nový návštevný poriadok Tatranského národného parku.

Niekoľkoročná snaha o dokončenie Návštevného poriadku Tatranského národného parku bola zavŕšená. Už aj najstarší národný park na Slovensku má svoj strategický dokument. Platiť začne od polovice decembra.

Po tom, ako kľúčový dokument, ktorý určuje pravidlá správania sa návštevníkov v Tatranskom národnom parku, odobril Okresný úrad Prešov, sa v podobe vyhlášky objavil vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

„Po viac ako šesťročnom procese sa zavŕšilo spoločné úsilie kolektívu ľudí, ktorého výsledkom sú jasné pravidlá pohybu návštevníkov v najstaršom národnom parku na Slovensku. Možno nebudú vyhovovať všetkým, ale faktom je, že odzrkadľujú kompromis medzi záujmami ochrany prírody a požiadavkami záujmových skupín, ktoré využívajú územie národného parku,“ konštatuje Peter Spitzkopf, námestník riaditeľa Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Príprava návrhu nového návštevného poriadku odštartovala ešte v roku 2017, keď vyšlo najavo, že prijatím zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v roku 2002 stratila platnosť vyhláška, ktorou sa vyhlasoval Návštevný poriadok Tatranského národného parku. Ešte v tom roku teda iniciovala vydanie Zoznamu vyhradených miest, ktorý v skratke kopíroval základné pravidlá pôvodného návštevného poriadku, ako i Rozhodnutie o sezónnej uzávere. To prevzalo zaužívaný režim sezónnej uzávery vybraných turistických chodníkov na území Tatranského národného parku. Oba dokumenty platia dodnes, zmeniť sa to má až od 15. decembra 2023, keď nadobudne účinnosť nový návštevný poriadok.  

Ten návštevníkom Tatranského národného parku prináša viacero kľúčových zmien. Okrem skrátenia obdobia sezónnej uzávery musia rátať aj s obmedzením vstupu psov a iných zvierat do vysokohorského prostredia. Pohybovať sa v ich spoločnosti môžu len mimo lokalít s výskytom svištích kolónií, lokalít so stálou prítomnosťou kamzičích čried a lokalít výskytu veľkých šeliem i ďalších vzácnych a ohrozených druhov živočíchov. Nový návštevný poriadok zlegalizuje aj pohyb turistov v okolí vysokohorských chát či vrcholov štítov alebo na iných miestach mimo značených turistických chodníkov, kde sa za účelom krátkodobého oddychu zvykne zhromažďovať množstvo ľudí. S novými pravidlami musia rátať aj horolezci, skialpinisti i vyznávači zimnej turistiky. Cyklistov poteší predĺženie existujúcich cykloturistických trás či nové vyhradené miesta pre cykloturistiku. Rozšíria sa tiež areály pre vodnú turistiku a oficiálne sa nastavia i pravidlá pre geocaching v národnom parku.

O novinkách sa návštevníci postupne dozvedia prostredníctvom www.tanap.sk, vyznačené budú aj priamo v teréne. 
Celé znenie novej vyhlášky nájdete na stránke https://www.tanap.sk/wp-content/uploads/navstevny_poriadok_tanapu.pdf