Podunajský región

Vitajte v kraji, kde vás očaria možnosti vodnej turistiky, možnosti aktívneho oddychu, ale nie len tie športové. Na vašu návštevu sa tešia zrúcaniny hradov, zrekonštruované kaštiele. Kde sa šéfkuchári pohrajú so všetkými vašimi zmyslami.

„Vodný raj“, tak sa dá dvoma slovami vystihnúť tento malebný kraj. Už z jeho názvu vyplýva, že ho ovplyvňuje majestátny Dunaj. Ten v najjužnejšej časti tohto regiónu kopíruje štátnu hranicu s Maďarskom. Predstavíme vám ale unikátne miesta na vode, kde to žije. Turistika na Malom Dunaji je veľkolepým zážitkom, najmä pre fanúšikov technických pamiatok. Vodné športy na väčších vodných plochách, cykloturistika po nížinatej krajine a golf na veľkých otvorených priestranstvách lákajú celoročne. Rovnako ako vysoká kvalita wellness, hotelov a reštauračných služieb. Očarujúce pamiatky v podobe kaštieľov, kde kedysi žila šľachta, priam svietia do diaľky, Miesto, kde vám voda akoby hlásali: „ráčte vstúpiť.“

Z Bratislavy po Malom Dunaji

Nielen známy veľký Dunaj, ale aj jeho „menší brat“ Malý Dunaj poteší každého vodáka. Splavte toto 128km dlhé rameno Dunaja priamo z Bratislavy.

Malý Dunaj tečie stálym a miernym prúdom, preto je vhodný aj na splav pre rodiny s deťmi. Od hlavného toku Dunaja sa odčleňuje pri Slovnafte v Bratislave. Na trase leží mestská časť Vrakuňa, obce Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, Tomášov, Jelka, Jahodná, Trstice a mesto Kolárovo.

Viacero z nich je za hranicami Bratislavského kraja, my tento výlet ale vrelo odporúčame, lebo tu objavíte vzácne technické stavby – vodné mlyny. Najznámejšie vodácke táborisko sa nachádza pri kolovom vodnom mlyne v Jelke. Vodáci radi „zakotvia“ aj pri vodných mlynoch v Jahodnej, Kolárove a Tomášikove, kde tamojší mlyn slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku. Neďaleko Dunajského Klátova sa na Klátovskom ramene nachádza ešte jeden mlyn. Na viacerých miestach sa dá stravovať či ubytovať. Výlet po vode vám spestrí pozorovanie vtáctva, vodných cicavcov či okolitej flóry lužných lesov, ktoré oddeľujú Malý Dunaj od nížinatých polí a lúk. Na rieke sú tiež vybudované dve priehrady: pri Novej Dedinke a Tomášikove. Toto miesto však nie je len „vábničkou“ pre milovníkov vodáctva.
Malý Dunaj vytvára Žitný ostrov – jednu z najväčších zásobární pitnej vody a zároveň najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe.