Teambuilding na vode: Spoznajte sami seba, svojich kolegov

Teambuilding je celosvetovým fenoménom, ktorý dokáže stmeliť partiu neznámych aj už spolupracujúcich ľudí. Otázkou však zostáva, či je to vo všetkých prípadoch aj prínosné zamestnávateľa.

Čo je to teambuilding a na čo slúži?

Teambuilding je založený na rozvoji, tvorbe a následnom stmeľovaní tímov (najlepšie menších skupín). Je to užitočný nástroj pre zvýšenie výkonu podriadených alebo spolupracovníkov vďaka budovaniu tímovej spolupráce a schopnosti vžiť sa do situácie druhých.

Účastníci teambuildingových aktivít si sami vyskúšajú v rámci rôznych hier či prekonávaní prekážok a plnení úloh, ako čo najlepšie dosiahnuť ciele za použitia zručností všetkých členov tímu. Jedná sa teda o zážitkové vzdelávanie. Ďalej ľahšie spoznajú nielen svojich (nových) kolegov, ale aj sami seba. Objavia svoje slabiny a naopak aj svoje silné stránky, ktoré ďalej pomôžu k tvorbe funkčnosti tímu, pretože si uvedomia dôležitosť svojej úlohy. Nemalou výhodou teambuildingu je aj zlepšenie komunikácie celého tímu a budovanie vyššej dôvery.

Dôležitým faktorom úspechu teambuildingu je spätná väzba po ukončení aktivít. Účastníci si spoločne so skúseným lektorom prejdú svoje činnosti a bližšie rozoberú úskalia aktivít a ich účel. Tým sa dostáva účastníkom podnet na zistenie funkčnosti, silných stránok i rezerv tímu.

Teambuilding možno pojať z mnohých pohľadov a záleží, v akej situácii sa tím nachádza. Či je tím ešte len na začiatku svojho fungovania, alebo skúsený a hľadá nové impulzy k spolupráci. V rámci toho je potrebné vybrať správne teambuildingové aktivity, ktorými sú napríklad:

• Icebreaking - úvodné zoznámenie a zblíženie kolektívu

• Strategické hry - hry z reálneho pracovného života a rôzne životné situácie

• Výzvové aktivity - aktivity formou výzvy

• Tvorivé projekty - rozvoj tvorivosti, plánovanie a prezentovanie

• Energizer - doplnenie energie formou krátkej aktivity

Úskalia teambuildingu

Obstaranie kvalitného lektora so skúsenosťami a s vynikajúcim programom nie je lacná záležitosť, a preto si ju nemôže dovoliť každý podnikateľ. Avšak možno povedať, že je to investícia, ktorú vám vaši spolupracovníci vrátia v podobe príjemnejšieho prostredia a kvalitnejšej práce.

Nesmieme však zabudnúť, že nie vždy sa tieto skúsenosti môžu stretnúť s úspechom. Účastníci môžu cítiť antipatiu medzi sebou (stretávajú sa ich osobnosti), ktorú nedokážu prekonať. Navyše, ak účasť na podobnej akcii je povinne stanovená zamestnávateľom, môže vyvolať neochotu zamestnancov a zbytočne vynaložené náklady s ešte negatívnejším výsledkom.

Teambuilding k spokojnosti

Aj napriek niektorým úskaliam teambuildingu je v posledných rokoch veľmi obľúbený (napr. splavovanie či rafting). Skúsení manažéri a zamestnávatelia by mali poznať svojich spolupracovníkov a spoločne so skúseným lektorom dokážu pripraviť prínosný program pre všetkých zúčastnených.

Ide predovšetkým o zábavu, na ktorú budú všetci radi spomínať. Nie je nič zaujímavejšie, než poznať sám seba, ale aj nových ľudí, užiť si spoločný čas a naučiť sa lepšie spolupracovať v tíme!